MR. Tom USAID deputy mission director kee tonnah Ms. Sara, head of DART ( Disaster Assistance rapid response team )..

MR. Tom USAID deputy mission director kee tonnah Ms. Sara, head of DART ( Disaster Assistance rapid response team )..

MR. Tom USAID deputy mission director kee tonnah Ms. Sara, head of DART ( Disaster Assistance rapid response team ) saqalah tani, USAID Q.R.Doolat luk leh tan angaaraw kee qalla bisoh haanama wagittam kee Catottâ maaqidday, sooliseenih sugeeni xayi widdiirih addat akah yamtacawwe innah faxxiima bicitte abaanam wagittaamal Qafar Rakaakayih doolaak Naharsi Saqal Cajji Awwal Qarba luk walal gexsen.
Tama walalih aracal Rakaakayak Naharsi Saqal Ta missoynaani Qafar rakaakay luk, xaynal abtah tan taama assakat lem kee sooliseenih sugen maaqiddi akah faxxima hadafal assuh takke taaamoomih sitta luk gacak aracat heeloonumih kibaal lem Qaddoose.
Ta walalat Rakaakayak, Qawwalaylâ kalaluu kee maaqiddi makkaabiyoh osodih Komishiinih Saqal Gifta Md Cuseen edde yucdure.
Ta missoynaani soolisseh sugteh tan maaqiddi catotta xayi udduurut akah caban innah yekke walal kinnim timixxige.
Previous Naharsi saqal Ma/le Cajji Awwal Qarba, Gabbi Rasih Gubat Raqta daqoorit kee magaalâ…

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.