Qafar agaatih rakaakayak culenti biiroh bical

Qafar agaatih rakaakayak culenti biiroh bical

Qafar agaatih rakaakayak culenti biiroh bical
Qiso baaxo kunnabnah ita itrol baaxo caddol qisoh uguugus asaki macsenta samara magaalal Qaxmeqe Gural Qembime.
Tama Gudguudul Geytimteh Tanim feederalak Culenti Malakay Gifti Aynaleem Nuguuse masakaaxa le Rakaakay aba Cajji awal Qarba Masakaxa lee rakaakayak Faya le Miiraacanu Rasuy,Daqaar Miraacanu Qiso Uguugus Tadeerat Tengeleh tanim Qaddowte. Tama guudgudul Qaada Dokonuy Kalah Darifahaayunti Edde angaaluk Qiso Uguugusi Tadeera Qaaxmeqe Gurral Tumuruqe. Raceena Afar Regional State Government Communication Service
Previous Public participation has been requested to improve the quality of schools in Afar region

Leave Your Comment

Connect With Us

Afar National Regional State President Office,

Mon – Fri: 8:00 am – 5:30 pm

Afar News & Updates

The latest Afar President news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.